Nyhetsbrev Januar 2019

Generalforsamlingen blir mandag 23. april

Generalforsamlingen holdes mandag 23. april. Innkalling og skriftlige sakspapirer vil bli sendt ut av styret i første del av april (i tråd med tidsfristen i vedtektene). Styret kommer tilbake med frist for innlevering av saker som beboerne ønsker behandlet.

Husleieøkning på 3 %

Styret har vedtatt en å øke husleien med 3 prosent med virkning fra mars 2018. Husleien har ikke vært regulert siden 2008/2009 (med unntak av for internett via Get). I perioden har vi hatt en generell prisvekst, i tillegg har kommunale avgifter økt vesentlig mer enn prisene for øvrig. Husleieøkningen er vurdert som nødvendig for at borettslaget skal ha økonomisk rom til vedlikehold og ønskede oppgraderinger av bygninger og tekniske anlegg.

Søppelløsningen: Pappesker må kuttes/rives opp!

Det er viktig at all papp kuttes eller rives i mindre deler slik at den sklir lett ned i avfallskassen. Dersom store esker bare brettes sammen og stappes ned (for eksempel pizza-esker), så folder de seg ut og tetter nedkastet. Når papp kuttes/rives blir det også plass til mer.

Ny port og innkjørsel

Det har nå kommet lys i innkjørselen og vi nærmer oss ferdigstillelse. GrøntMiljø kommer til å gjøre det hyggelig med nye trær, busker og stauder når våren kommer og været tillater det. Låsing av port og ringeklokker – se eget punkt.

Arbeidet med nytt calling-/ringeanlegg starter nå

I løpet av denne uka starter firmaet AK Elektro arbeidet med å trekke nye kabler og skifte ut /legge inn nytt ringeanlegg. Dagens nøkkelsystem med brikker til inngangsdører og garasje beholdes, men vi gjeninnfører et kablet ringeanlegg med videofunksjon fra alle inngangsdørene og den nye porten. Når det er etablert og i full funksjon, kobles systemet med varsel på telefonen ut.

Vi gir nærmere informasjon om når arbeidet starter i den enkelte oppgang.

Kjøring i bakgården: Inn- og utflytting

Det er gledelig at kjøreforbudet gjennomgående respekteres. Med den snøsituasjonen vi har for tida, er det lett å se at varmekablene ikke fungerer over alt, det er derfor fint at de ikke ”får juling” av biler som kjører inn.

Styret forstår at det er behov for å kjøre inn til oppgangen når man flytter inn eller ut i borettslaget. Det er derfor laget åpning for det, men kjøretøyet må maksimalt veie 3,5 tonn. Det er en bil av type stor kassevogn, men ikke lastebil.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.