Nyhetsbrev februar 2020

Generalforsamling 30. april fra kl 18 i Grendehuset

I tråd med vedtektene varsler vi herved dato 30/4 fra 18:00 i Grendehuset. Også i år starter vi med en «åpen post» med anledning til å ta opp forhold som ikke egentlig hører med i en Generalforsamling.

Frist for levering av saker for behandling på årsmøtet er 1. april, – sendes til styreleder@stolmakergata.no eller legges i postkassa i oppgang E. Vi trenger tid for å trykke forslagene i saksdokumentene som skal deles ut i forkant. Disse sakene skal behandles:

  • Godkjenning av årsberetning fra styret
  • Godkjenning av årsregnskap
  • Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
  • Eventuelt valg av revisor
  • Fastsetting av godtgjøring til styret
  • Andre saker som er nevnt i innkallingen (også innkomne saker)

Andelseiere har rett til å møte med forslags, – tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av husstanden/eventuelle leiere har rett til å være til stede og til å uttale seg. Du finner vedtekter mm på stolmakergata.no. Styret ønsker vel møtt.

Støy ved oppussing/boring/pigging

Vi minner igjen om husordensreglene. Det er viktig å varsle støyende arbeid i god tid og å gjennomføre slikt arbeid til minst mulig sjenanse for naboer.

Støy fra vaskemaskin/sentrifuge

Sørg for at alle fire bein på vaskemaskinen er justert helt ned til gulvet og at maskinen står i lodd/water. Vibrasjonslyden ved sentrifugering er høy og vandrer langt i vårt betongbygg. Stadig flere maskiner kan programmeres til å kjøres på nattetid da strøm er/blir billigere. Da blir det viktig at det ikke er vibrasjon – og at sentrifugering kjøres på dagtid.

Hasjrøyking og oppbevaring av narkotika

Det foregår bruk, omsetning og oppbevaring av narkotika i borettslaget igjen. Vi har dialog med vaktselskapet, og vi varsler politiet når vi ser/oppdager at det foregår. Det «nye» er at det foregår også på loftene. Vaktselskapet har innarbeidet loftet i sine besøk. Kameraene i kjelleren skal oppgraderes, og det blir montert kamera på loft og i bakgården i retning port/innkjøringen.

Papir og annet søppel

Dette er åpenbart vanskelig for en del beboere. Ser du at noen gjør noe feil, så si ifra på en hyggelig måte. Gode naboer gir hverandre veiledning. Mye av søppelet er en fornybar ressurs og vi må bidra med sortering. I tillegg er det trist å se at søppel flyter rundt i bakgården vår.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.