Nytt fra styret – november 2021

Her kommer en oppdatering fra styret på saker vi har jobbet med de siste månedene – og litt om hva som kommer de neste månedene.

Reparasjon av vinduer og dører

Vi er klar over at dette prosjektet har tatt lang tid. Det er utfordrende å få tak i håndverkere som kan gjøre jobben, og vi har fått en kostnadsøkning på prosjektet som har gjort at vi har måttet gå enda en runde for å sikre at vi får en pris på arbeidene vi kan leve med. Vi regner med å inngå avtale med entreprenør i løpet av kort tid slik at arbeidet kan starte så snart som mulig.

Arbeider i garasjen

Et eksternt selskap arbeider i disse dager med å undersøke om betonggulvet mellom U1 og U2 er skadet av saltinntrenging. Vi undersøker også om det er behov for reparasjon av skillevegger i U2. Det er en stor utfordring med saltholdig snø som smelter fra bilene og trekker ned i gulv og delvis opp i vegger. Arbeidet vil etter planen vare til juletider. Avhengig av omfanget på skadene kan reparasjonene ta både kortere og noe lengre tid. Vi takker alle som velvillig flytter bilene sine midlertidig, samt de som låner bort plassen sin. NB! Det vil foregå asfaltarbeider 1. desember i U1 og U2.

Installering av flere elbilladere

Det er stadig flere som ønsker seg elbillader, og vi ser på muligheten for å bygge infrastruktur for dette i U1. Vi må derimot vente til vi er ferdig med undersøkelsene av betonggulvet før vi går videre med denne prosessen.

Støy i forbindelse med arbeider i gården

Det arbeides flere steder i det største bygget vårt om dagen. I de gamle næringslokalene vi solgte i fjor blir den nå etablert nye leiligheter. Utbyggerne skal sette inn dør til dagens garasje, så det vil dessverre bli en del pigging i ukene som kommer også. I tillegg blir det en del støy fra boring i garasjegulv i U1 og vegger i U2. Hold ut, det går over!

Statisk vurdering av bygget

Styret har fått gjennomført en statisk vurdering av bygget A-G på grunn av små sprekker i veggene i U1 og U2. Resultatet er positivt for vår del; statiker uttaler at bygget er solid og har lite siging. Styret i Stolmakergata BRL Stolmakergata 9E 0551 Oslo Epost: styreleder@stolmakergata.no

Brenneriveien 11 – nye studentboliger på den andre siden av Akerselva

Styret har engasjert seg i denne saken helt siden den ble varslet. Arbeidet vårt har vært med på å bidra til at de nye byggene på den andre siden av elva blir vesentlig lavere enn opprinnelig planlagt og vil gi færre negative konsekvenser for oss enn vi tidligere fryktet. Riving av dagens bygg skal etter planen begynne i januar. Rivingen vil dessvere gi 1-2 måneders kraftig støy på dagtid. Deretter vil spunting gi støt-støy, mens selve byggeprosessen vil medføre mindre støy.

Støy fra Blå og andre utesteder langs av Akerselva

Styret har gjentatte ganger tatt opp den store støybelastningen. Bymiljøetaten har vært hos oss to ganger i sommer og målt støyverdier. Blå har fått mulkt fra bydelsoverlegen for overtredelse av støygrenser og manglende søknad om konserter. Styret har en grei dialog med eierne av Blå. De har nylig vært på befaring her rundt midnatt og kunne selv konstatere at lyden var langt høyere enn akseptabelt.

Oppussing av nedre del av fasade

Fasaden rundt garasjeanlegget må utbedres. Dette arbeidet vil ta til når frosten har gitt seg til våren. Vi har fått tilbud på arbeidet, men prosjektet er utsatt til våren siden det vil medføre store ekstrakostnader å utføre arbeidet om vinteren.

Bytte av forsikringsselskap

Vi har gjennomført en anbudsrunde på forsikringen til borettslaget. Resultatet av runden er at vi fra 1. desember skifter fra Obos Forsikring/Gjensidige til If Forsikring. Byttet sparer borettslaget for ca. 60 000 kroner i året i premie. Alle forsikringssaker vil nå tas direkte mellom borettslaget og If Forsikring i stedet for via Obos Forsikring. Vi tror dette vil spare borettslaget for mye jobb og få fortgang i oppgjør. Alle skader på bygning skal som før meldes til styret.

Forberedelse til generalforsamling

Generalforsamlingen i 2022 blir i april/mai. Generalforsamlingen er andelseiernes mulighet til å påvirke driften av borettslaget samt endringer i vedtekter og husordensregler. Styret vil oppfordre deg som andelseier til å bruke generalforsamlingen hvis du ønsker endringer på noe i borettslaget. Og ta gjerne kontakt dersom du kan tenke deg å bli med i styret.

Vil du organisere noe for borettslaget?

Styret har satt av en pott på 10 000 kr for 2022 til velferdstiltak. Tanken vår er at beboere med gode ideer kan søke om støtte for å gjennomføre tiltak som er til glede for beboerne. Kanskje du vil du plante noe i bakgården, arrangere konsert eller grillfest? Ta kontakt!

Kontakt styret: Vi oppfordrer alle til å benytte e-post i størst mulig grad. styreleder@stolmakergata.no

Vi i styret ønsker alle beboere en riktig fin adventstid!

Hilsen Ola, Bjørn, Lotte, Bjørg, Gunnar, Jon Olav og Runar

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.