Informasjon om ladeanlegg for elbil

Styret i Stolmakergata har inngått avtale med Mer om utbygging av infrastruktur for elbilladere i hele garasjen i Stolmakergata. Det betyr at alle som har bruksrett til garasjeplass kan kjøpe og få installert elbillader i løpet av høsten.

Utkobling av strøm

I forbindelse med bytte av hovedtavle er vi dessverre nødt til å koble ut strømmen for Stolmakergata borettslag. Planlagt tidspunkt er torsdag 14. desember, fra kl 08. Elektrikerne vil jobbe så raskt som mulig, og skal være ferdig senest kl 20. Mest trolig er det kun oppgang E, F og G som vil miste strømmen. Men Mer kan ikke garantere dette, og vi anbefaler at alle planlegger for at strømmen blir borte.

Fremdriftsplan

Fremdriftsplan fra Mer:

  • Installering av infrastruktur: uke 44–51 (30. okt – 22. des)
  • Montering av ladere: uke 46–51 (13. nov – 22. des)

Noen vil kanskje få beskjed om å flytte bilen ut fra veggen når infrastrukturen skal installeres. Bilen må flyttes helt når laderen skal installeres. Det kommer mer informasjon om dette.

Se detaljert plan her:

Fremdriftsplan Stolmakergata v2

Bestilling – avsluttet

Fristen for å bestille med rabatt er nå gått ut.

Kun eiere av plassen kan bestille. Dersom du leier av noen (f.eks. Oslo kommune) må eieren av plassen bestille lader.

Last ned bestillingsskjema, fyll ut og send til order.no@mer.eco innen 20. september 2023.

Dersom du av en eller annen grunn vil få skjemaet på papir og/eller levere det fysisk, ta kontakt med styret.

 

Informasjonsmøte

Vi arrangerte digitalt informasjonsmøte torsdag 24. august 2023. Her kan du se presentasjonen:

Elbilmøte 24.8.2023