Garasje

 

Leie garasjeplass

Er du interessert i å leie garasjeplass for bil eller MC? Borettslaget har noen ekstra plasser vi leier ut. Garasjen er oppvarmet og har videovervåkning. Det er innkjøring fra Nedre gate eller Korsgata, og det er mulig å kjøpe fjernkontroll til porten.

 • MC-plass koster 3000 kr per år
 • Garasjeplass for bil: ta kontakt

Send epost til garasje@stolmakergata.no dersom du er interessert.

Elbil-lader

Vi har to ulike systemer for elbillader i garasjen. For noen år siden installerte vi Zaptec Zapcharger Pro på 51 plasser i U2. I 2023-2024 fikk resten av plassene i garasjen infrastruktur for å installere Vestel-lader via Mer. Det er litt ulike abonnementsløsninger for de to systemene.

Dersom du allerede har plass men ønsker elbil-lader: kontakt elbil@stolmakergata.no. Når flere bestiller samtidig blir det lavere pris per lader.

Nøkkelbrikke og fjernkontroll til garasjeportene

Brikkene og fjernkontrollene fungerer til begge garasjeportene. Ny nøkkelbrikke eller fjernkontroll må bestilles av styret, se praktisk informasjon om nøkler.

Garasjeregler

1. Hvem omfattes av reglene

 • Reglene gjelder for alle brukere av garasjeanlegget i Stolmakergata BRL.
 • Disse regler gjelder som tillegg til de generelle husordensregler for beboere i Stolmakergata, Korsgata og Torvbakkgata Borettslag.
 • Eier av garasjeplassen er ansvarlig for at evt. leietager overholder gjeldene ordensregler

 

2. Bruk av garasjeanlegget

 • Garasjene skal kun brukes til parkering av biler, evt. motorsykler/mopeder og handicapkjøretøy på oppmerkede plasser. Bilens størrelse må ikke overstige parkeringsplassens mål. Kjøretøy parkert utenfor egne plasser vil bli tauet bort på eiers regning og risiko uten ytterligere varsel.
 • Unødig opphold i garasjeanlegget er forbudt. Foresatte må påse at barn ikke oppholder seg i garasjen.
 • Det er ikke tillatt å foreta oljeskift eller reparasjoner av kjøretøyer i garasjen.
 • Kjøretøy som lekker væske eller på andre måter skader garasjeanlegget, vil bli fjernet for eiers regning og risiko.
 • Renhold vil bli varslet minst 14 dager i forkant ved oppslag i garasjen. Kjøretøy som ikke er fjernet innen renholdet skal begynne, kan bli fjernet for eiers regning og risiko uten ytterlige varsel.

 

3.  Skader

 • Det er viktig å gi umiddelbart beskjed til styret ved hærverk eller innbrudd i biler i garasjen, slik at styret kan ta vare på videoopptak fra den aktuelle perioden. Bileier må selv anmelde saken til politiet.
 • Enhver er økonomisk ansvarlig for skader påført med/av eget kjøretøy.
 • Skader på bygning eller installasjoner må meddeles styret umiddelbart. Enten på styrets telefon (908 31 368) eller på epost til styreleder@stolmakergata.no eller ved å legge en skriftlig beskjed i styrets postkasse (oppgang 9E)
 • Skade på andre kjøretøy må meddeles dette kjøretøyets eier (kontakt vegvesenet eller send bilens registreringsnummer på SMS til 2282).

 

4. Framleie

 • Ved framleie skal navn på utleier og leietager meldes til styret i Stolmakergata borettslag via epost til styreleder@stolmakergata.no eller ved å legge en skriftlig beskjed i styrets postkasse (oppgang 9E).
 • Utleier kan bli holdt ansvarlig for eventuelle skader påført av leietaker.

 

5. Sikring av garasjeanlegget

 • Ved mistenkelige observasjoner ring vaktselskapet på 22 20 70 00. Vi ber beboerne være oppmerksomme slik at uvedkommende ikke får adgang.
 • Vent ved porten før du kjører inn eller ut og pass på at porten er lukket før du kjører videre.
 • Pass på nøklene dine og la aldri den automatiske portåpneren ligge igjen i bilen.

 

6. Styret i Stolmakergata

 • Styret i Stolmakergata håndhever disse ordensregler.
 • Gjentatt mislighold blir påtalt skriftlig og kan føre til oppsigelse av leieforholdet.

 

.