Garasje

 

Garasjeregler

1. Hvem omfattes av reglene

 • Reglene gjelder for alle brukere av garasjeanlegget i Stolmakergata BRL.
 • Disse regler gjelder som tillegg til de generelle husordensregler for beboere i Stolmakergata, Korsgata og Torvbakkgata Borettslag.
 • Eier av garasjeplassen er ansvarlig for at evt. leietager overholder gjeldene ordensregler

 

2. Bruk av garasjeanlegget

 • Garasjene skal kun brukes til parkering av biler, evt. motorsykler/mopeder og handicapkjøretøy på oppmerkede plasser. Bilens størrelse må ikke overstige parkeringsplassens mål. Kjøretøy parkert utenfor egne plasser vil bli tauet bort på eiers regning og risiko uten ytterligere varsel.
 • Unødig opphold i garasjeanlegget er forbudt. Foresatte må påse at barn ikke oppholder seg i garasjen.
 • Det er ikke tillatt å foreta oljeskift eller reparasjoner av kjøretøyer i garasjen.
 • Kjøretøy som lekker væske eller på andre måter skader garasjeanlegget, vil bli fjernet for eiers regning og risiko.
 • Renhold vil bli varslet minst 14 dager i forkant ved oppslag i garasjen. Kjøretøy som ikke er fjernet innen renholdet skal begynne, kan bli fjernet for eiers regning og risiko uten ytterlige varsel.

 

3.  Skader

 • Det er viktig å gi umiddelbart beskjed til styret ved hærverk eller innbrudd i biler i garasjen, slik at styret kan ta vare på videoopptak fra den aktuelle perioden. Bileier må selv anmelde saken til politiet.
 • Enhver er økonomisk ansvarlig for skader påført med/av eget kjøretøy.
 • Skader på bygning eller installasjoner må meddeles styret umiddelbart. Enten på styrets telefon (908 31 368) eller på epost til styret@stolmakergata.no eller ved å legge en skriftlig beskjed i styrets postkasse (oppgang 9E)
 • Skade på andre kjøretøy må meddeles dette kjøretøyets eier (kontakt vegvesenet eller send bilens registreringsnummer på SMS til 2282).

 

4. Framleie

 • Ved framleie skal navn på utleier og leietager meldes til styret i Stolmakergata borettslag via epost til styret@stolmakergata.no eller ved å legge en skriftlig beskjed i styrets postkasse (oppgang 9E).
 • Utleier kan bli holdt ansvarlig for eventuelle skader påført av leietaker.

 

5. Sikring av garasjeanlegget

 • Ved mistenkelige observasjoner ring vaktselskapet på 22 20 70 00. Vi ber beboerne være oppmerksomme slik at uvedkommende ikke får adgang.
 • Vent ved porten før du kjører inn eller ut og pass på at porten er lukket før du kjører videre.
 • Pass på nøklene dine og la aldri den automatiske portåpneren ligge igjen i bilen.

 

6. Styret i Stolmakergata

 • Styret i Stolmakergata håndhever disse ordensregler.
 • Gjentatt mislighold blir påtalt skriftlig og kan føre til oppsigelse av leieforholdet.

 

.