Dugnader og arrangementer

 

Vårdugnad

Vi gjør det fint til 17. mai og rydder i bakgården.  Dette er også den beste anledningen til å bli kjent med alle de fine naboene som bor her.

Først gjennomfører vi de oppgaver som skal gjøres for borettslaget, deretter er det anledning til å kaste privat avfall i kontainerne.   Vi setter også opp containere til søppel, rot og skrot som du vil bli kvitt samt egen container for småelektrisk som skal kastes.

Det er spesielt viktig at vi får ryddet loftene slik at brannveiene er fri!

Forfriskninger serveres!

 

Garasjevask

Når vinteren er over vaskes garasjene. Har du garasjeplass er det viktig at du følger med på når området rundt din oppstillingsplass skal vaskes, slik at du kan få flyttet bilen i tide.

 

Genralforsamling

Generalforsamlingen er borettslagets øverste organ, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mai.  Innkallelse sendes i posten minst 3 uker før møtet.

På ordinær generalforsamling behandles blant annet årsregnskapet og årsberetningen. I tillegg behandles saker som styret finner nødvendig eller som andelseierne har sendt inn. Styret skal varsler om dato for generalforsamlingen samt om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

 

Brannbefaring i november/desember

Omtrent i november/desember gjennomfører vi brannbefaring i alle leilighetene.  Hensikten med brannbefaringen er å sjekke at alle har fungerende røykvarslere og brannslukningsapparat, samt gi råd om god brannsikring i hjemmet.

sikkerhverdag.no kan du lese mer om brannsikring i hjemmet.

 

Julegrantenning

Tidlig desember tenner vi julegrana i bakgården. Vi serverer gløgg og tenner lysene på grana når tussmørket setter inn.  Velkommen!