Nyhetsbrev fra styret

Julenyhetsbrev desember 2019

God Jul til alle beboere! Styret håper det blir en fin tid for alle beboere og at vi kan gå inn i det nye året og se fram mot stadig lysere tider. Vi oppfordrer til å ta hensyn til hverandre. Noen viktige forhold å påpeke: Papir og annet søppel Julepapir – det vil si innpakningspapir, glanset papir og annet – skal ikke i papirnedkastet – det skal i en av de tre nedkastene for restavfall. Husk...

Continue Reading

Nyhetsbrev Juni 2019

Oppussing av oppgangene Oppussingen av oppgangene er (stort sett) i rute. Det er avdekket en lekkasje i en av lys/røyksjaktene som må byttes. Dette er en kostnad vi søker dekket via forsikringen. Det er viktig at vi alle retter oss etter de oppslagene som kommer – ikke sette noe ut i gangene, ikke tråkke der vi ikke skal tråkke osv. Følg med på e-post og oppslag på dørene/i oppgangene. Homenet...

Continue Reading

Nyhetsbrev Januar 2019

Generalforsamlingen blir mandag 23. april Generalforsamlingen holdes mandag 23. april. Innkalling og skriftlige sakspapirer vil bli sendt ut av styret i første del av april (i tråd med tidsfristen i vedtektene). Styret kommer tilbake med frist for innlevering av saker som beboerne ønsker behandlet. Husleieøkning på 3 % Styret har vedtatt en å øke husleien med 3 prosent med virkning fra mars 2018. Husleien har ikke vært regulert siden 2008/2009 (med unntak av for...

Continue Reading