Nyhetsbrev fra styret

Vi bruker Vibbo

Fremover vil styret i all hovedsak bruke Vibbo.no for å: informere beboere om nyheter i borettslaget be om innspill fra beboere la beboere kommunisere med hverandre.   Hva er Vibbo? Vibbo er en digital tjeneste fra Obos som lar styret kommunisere med alle beboerne i borettslaget, og lar beboerne kommunisere med hverandre.   Hvordan får jeg tilgang til Vibbo? Du kan laste ned appen ‘Vibbo’ på telefonen din (iPhone / Android) eller logge inn på nettsiden:...

Continue Reading

Nytt fra styret – november 2021

Her kommer en oppdatering fra styret på saker vi har jobbet med de siste månedene - og litt om hva som kommer de neste månedene. Reparasjon av vinduer og dører Vi er klar over at dette prosjektet har tatt lang tid. Det er utfordrende å få tak i håndverkere som kan gjøre jobben, og vi har fått en kostnadsøkning på prosjektet som har gjort at vi har måttet gå enda en runde...

Continue Reading

Beboermøte mandag 3. mai kl 18:00

Beboermøtet starter kl 18 og vi tar sikte på å være ferdige senest kl 20. Du logger deg på Teams via denne linken: Gå til møte Du må mute/dempe mikrofonen når du ikke snakker. Husk at alle deltagere kan høre hva du sier når mikrofonen din er på. Alle som ønsker å si noe, komme med innlegg osv må benytte «hånd»-funksjonen slik at vi får et ryddig møte. Hilsen styret v/Gunnar Ekjord...

Continue Reading

Nyheter fra Styret September 2020

Hei alle beboere i Stolmakergata! Nytt lys i garasjen Arbeidet med å skifte ut lampene i garasjen er godt i gang og forventes ferdigstilt om kort tid. De nye lampene er med LED-belysning og er sensorstyrt, noe som vil gi langt lavere strømforbruk. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Om kort tid innkalles det til ekstraordinær, digital generalforsamling i forbindelse med salg av garasjeplass (fellesareal) og salg av bruksrett til garasjeplass. Utfyllende informasjon står i selve...

Continue Reading

Nyhetsbrev mars 2020

Kjære beboer. Vi går nå inn i en utfordrende tid der vi må unngå spredning av koronaviruset og samtidig sørge for at alle har det så bra som mulig i borettslaget vårt. Styret følger med og vil gjøre det vi kan for fellesskapet. Økt renhold i Stolmakergata borettslag Fra og med denne lørdagen (14/3) utfører vaskeselskapet nå vask to ganger i uken. I tillegg til det normale renholdet, skal disse overflatene vaskes hver...

Continue Reading

Nyhetsbrev februar 2020

Generalforsamling 30. april fra kl 18 i Grendehuset I tråd med vedtektene varsler vi herved dato 30/4 fra 18:00 i Grendehuset. Også i år starter vi med en «åpen post» med anledning til å ta opp forhold som ikke egentlig hører med i en Generalforsamling. Frist for levering av saker for behandling på årsmøtet er 1. april, - sendes til styreleder@stolmakergata.no eller legges i postkassa i oppgang E. Vi trenger tid for...

Continue Reading

Julenyhetsbrev desember 2019

God Jul til alle beboere! Styret håper det blir en fin tid for alle beboere og at vi kan gå inn i det nye året og se fram mot stadig lysere tider. Vi oppfordrer til å ta hensyn til hverandre. Noen viktige forhold å påpeke: Papir og annet søppel Julepapir – det vil si innpakningspapir, glanset papir og annet – skal ikke i papirnedkastet – det skal i en av de tre nedkastene for restavfall. Husk...

Continue Reading

Nyhetsbrev Juni 2019

Oppussing av oppgangene Oppussingen av oppgangene er (stort sett) i rute. Det er avdekket en lekkasje i en av lys/røyksjaktene som må byttes. Dette er en kostnad vi søker dekket via forsikringen. Det er viktig at vi alle retter oss etter de oppslagene som kommer – ikke sette noe ut i gangene, ikke tråkke der vi ikke skal tråkke osv. Følg med på e-post og oppslag på dørene/i oppgangene. Homenet...

Continue Reading

Nyhetsbrev Januar 2019

Generalforsamlingen blir mandag 23. april Generalforsamlingen holdes mandag 23. april. Innkalling og skriftlige sakspapirer vil bli sendt ut av styret i første del av april (i tråd med tidsfristen i vedtektene). Styret kommer tilbake med frist for innlevering av saker som beboerne ønsker behandlet. Husleieøkning på 3 % Styret har vedtatt en å øke husleien med 3 prosent med virkning fra mars 2018. Husleien har ikke vært regulert siden 2008/2009 (med unntak av for...

Continue Reading