Praktisk informasjon

Her finner du praktisk informasjon om følgende:

 • Søppel og kildesortering
 • Elbilplasser
 • Vaskeri
 • Styrevakta
 • Nøkler
 • Callinganlegg
 • Parkering i bakgården
 • Leie av boder
 • Eiendomsinfo fra Oslo kommune
 • Branntilsyn

Se også Vanlige spørsmål.

 

Søppel og kildesortering

Det er viktig å pakke inn søppelet forsvarlig. Plast skal i blå pose, matavfall i grønn pose, og restavfall i vanlig pose. Er du usikker på hva som skal i de ulike posene? Se retningslinjer for kildesortering hos Oslo kommune.

Papp og papir kastes i egen kontainer. Husk å dele opp esker så de ikke tetter åpningen.

350 meter fra Stolmakergata ligger Fredensborg gjenbruksstasjon.  Her kan du levere det aller meste til kildesortering!  For eksempel:

 • papir
 • glass- og metallemballasje
 • plastemballasje
 • restavfall
 • klær til tekstilgjenvinning
 • ødelagte elektriske produkter


Det er bare 5 minutter å gå til nærmeste gjenbruksstasjon.

 

Elbilplasser

Borettslaget har noen elbilplasser tilgjengelige. Send en mail til elbil@stolmakergata.no og meld din interesse. Er det ledig plass vil du kunne bli tildelt en fortløpende. Er det ikke ledig plass vil det bli etablert nye etter etterspørsel. Man må betale en engangssum for plassen. Dette er andelen for laderen og infrastruktur og var i forrige omgang på 25.900kr. Utover dette kommer utgifter til administrering/ladekostnad.

Se også informasjon under Garasje.

 

Vaskeri

Vaskeriet ligger i første etasje i B-oppgangen. Vasketid kjøpes ved å betale inn til borettslagets bankkonto nr 9820.22.27511. Skriv ditt leilighetsnummer og antall polletter i merknadsfeltet. Første tirsdag etter at styret har mottatt pengene kan kortet oppdateres hos styrevakta.  Kom gjerne innom styrevakta en tirsdag, så viser vi deg vaskeriet!

 

Styrevakta

En representant fra er styret tilgjengelig på styrerommet i det gamle vaskeriet, mellom A- og B-oppgangen, hver tirsdag fra kl. 18:30 til 19:00. Ingen styrevakt i påsken, fra 1.juli til 15.august eller i jula.

 

Nøkler

Vi bruker nøkkelbrikker for å komme inn porten, oppgangene og garasjen. Portnøkkelen fungerer også for garasjen. Det er viktig at disse brikkene ikke kommer på avveie, og derfor er det en streng prosedyre for å bestille brikker og garasjeåpner.

Portnøkkel og garasjenøkkel bestilles av styret, og hentes hos Sikkerhet & Design, Sinsenvn 4, 0572 Oslo. Henvend deg til styrevakta eller send epost til styreleder@stolmakergata.no for å bestille. Styret sender så bestillingen, og andelseier kontaktes direkte og betaler og henter nøkkelen selv.

Vi trenger følgende informasjon for å bestille portnøkkel eller garasjenøkkel:

 • Navn på andelseier
 • Andresse (gateadresse, nummer og postnummer)
 • Leilighetsnummer
 • Antall brikker og type (garasje eller portnøkkel)
 • E-postadresse
 • Telefonnummer

Dersom du mister en nøkkel er det fint om du gi beskjed til styret så raskt som mulig, så vi får sperret tilgangen.

Leilighetsnøkkel og postkassenøkkel kan du kopiere selv alle steder hvor det files nøkler. Henvend deg til Posten dersom du mangler postkassenøkkel.

 

Ringeklokke / callinganlegg

Dersom du vil endre navnet som er registrert i callingsystemet sender du en epost til service@automatikk-service.no med følgende informasjon:

 • Ditt navn
 • Adresse (inkl. nummer på oppgang)
 • Leilighetsnummer
 • Navnet som står på ringeklokken nå
 • Nytt navn som skal inn

Du skal få en bekreftelse på mottak av ordren direkte til din e-postadresse.

 

Parkering i bakgården

Det er ikke mulig å kjøre inn og ned i bakgården.  Varmekablene under steinhellene i bakgården tåler ikke stor belastning og vi ber derfor alle om å respektere forbudet om innkjøring slik at vi har snøfrie gangstier om vinteren.

 

Leie av boder

Vi har 2 boder som kan leies av beboerene ved feks oppussing av egen leilighet e.l.  Bodene er i sykkelrommet i A-oppgangen. Den store boden koster kr 400,- per måned. Den lille koster 300,- per måned.

 

Eiendomsinfo fra Oslo kommune

På nettsiden Hva gjelder for eiendommen? hos Oslo kommune kan du søke opp adressen din for å få vite nyttig informasjon om reguleringsplaner, gård og bruksnummer osv.

 

Branntilsyn

Borettslaget gjennomfører årlig branntilsyn i leilighetene. Da sjekkes at brannvarslere og slukkeutstyr er i orden. Det er ikke anledning til å koble verken avtrekk fra kjøkkenvifter eller bad direkte til ventilasjonssystemet. Fett og direkte fuktighet kan være farlig og/eller skadelig for ventilasjonen.

 

.