Vi bruker Vibbo

Fremover vil styret i all hovedsak bruke Vibbo.no for å:

 • informere beboere om nyheter i borettslaget
 • be om innspill fra beboere
 • la beboere kommunisere med hverandre.

 

Hva er Vibbo?

Vibbo er en digital tjeneste fra Obos som lar styret kommunisere med alle beboerne i borettslaget, og lar beboerne kommunisere med hverandre.

 

Hvordan får jeg tilgang til Vibbo?

Du kan laste ned appen ‘Vibbo’ på telefonen din (iPhone / Android) eller logge inn på nettsiden: https://vibbo.no/stolmakergata.

 

Hva om jeg ikke kan eller vil bruke Vibbo?

Noen viktige oppslag kommer fortsatt fysisk. I tillegg har vi styrevakt ca. en gang i måneden. Kom innom for å få siste nytt. Se oppslag på døra til styrerommet mellom oppgang A og B for å finne ut når det er styrevakt.

 

Hva skjer med nettsidene til borettslaget?

Vi har fortsatt en del nyttig informasjon på nettsidene våre www.stolmakergata.no, og har ingen planer om å legge den ned. Men nyheter vil komme på Vibbo.

 

Hvordan kontakter jeg styret?

Du kan kontakte styret på Vibbo eller sende epost til styret(at)stolmakergata.no. Alle i styret har tilgang til denne e-posten. I tillegg har vi styrevakt ca. en gang i måneden – se oppslag på døra til styrerommet mellom oppgang A og B.

Nytt fra styret – november 2021

Her kommer en oppdatering fra styret på saker vi har jobbet med de siste månedene – og litt om hva som kommer de neste månedene.

Reparasjon av vinduer og dører

Vi er klar over at dette prosjektet har tatt lang tid. Det er utfordrende å få tak i håndverkere som kan gjøre jobben, og vi har fått en kostnadsøkning på prosjektet som har gjort at vi har måttet gå enda en runde for å sikre at vi får en pris på arbeidene vi kan leve med. Vi regner med å inngå avtale med entreprenør i løpet av kort tid slik at arbeidet kan starte så snart som mulig.

Arbeider i garasjen

Et eksternt selskap arbeider i disse dager med å undersøke om betonggulvet mellom U1 og U2 er skadet av saltinntrenging. Vi undersøker også om det er behov for reparasjon av skillevegger i U2. Det er en stor utfordring med saltholdig snø som smelter fra bilene og trekker ned i gulv og delvis opp i vegger. Arbeidet vil etter planen vare til juletider. Avhengig av omfanget på skadene kan reparasjonene ta både kortere og noe lengre tid. Vi takker alle som velvillig flytter bilene sine midlertidig, samt de som låner bort plassen sin. NB! Det vil foregå asfaltarbeider 1. desember i U1 og U2.

Installering av flere elbilladere

Det er stadig flere som ønsker seg elbillader, og vi ser på muligheten for å bygge infrastruktur for dette i U1. Vi må derimot vente til vi er ferdig med undersøkelsene av betonggulvet før vi går videre med denne prosessen.

Støy i forbindelse med arbeider i gården

Det arbeides flere steder i det største bygget vårt om dagen. I de gamle næringslokalene vi solgte i fjor blir den nå etablert nye leiligheter. Utbyggerne skal sette inn dør til dagens garasje, så det vil dessverre bli en del pigging i ukene som kommer også. I tillegg blir det en del støy fra boring i garasjegulv i U1 og vegger i U2. Hold ut, det går over!

Statisk vurdering av bygget

Styret har fått gjennomført en statisk vurdering av bygget A-G på grunn av små sprekker i veggene i U1 og U2. Resultatet er positivt for vår del; statiker uttaler at bygget er solid og har lite siging. Styret i Stolmakergata BRL Stolmakergata 9E 0551 Oslo Epost: styreleder@stolmakergata.no

Brenneriveien 11 – nye studentboliger på den andre siden av Akerselva

Styret har engasjert seg i denne saken helt siden den ble varslet. Arbeidet vårt har vært med på å bidra til at de nye byggene på den andre siden av elva blir vesentlig lavere enn opprinnelig planlagt og vil gi færre negative konsekvenser for oss enn vi tidligere fryktet. Riving av dagens bygg skal etter planen begynne i januar. Rivingen vil dessvere gi 1-2 måneders kraftig støy på dagtid. Deretter vil spunting gi støt-støy, mens selve byggeprosessen vil medføre mindre støy.

Støy fra Blå og andre utesteder langs av Akerselva

Styret har gjentatte ganger tatt opp den store støybelastningen. Bymiljøetaten har vært hos oss to ganger i sommer og målt støyverdier. Blå har fått mulkt fra bydelsoverlegen for overtredelse av støygrenser og manglende søknad om konserter. Styret har en grei dialog med eierne av Blå. De har nylig vært på befaring her rundt midnatt og kunne selv konstatere at lyden var langt høyere enn akseptabelt.

Oppussing av nedre del av fasade

Fasaden rundt garasjeanlegget må utbedres. Dette arbeidet vil ta til når frosten har gitt seg til våren. Vi har fått tilbud på arbeidet, men prosjektet er utsatt til våren siden det vil medføre store ekstrakostnader å utføre arbeidet om vinteren.

Bytte av forsikringsselskap

Vi har gjennomført en anbudsrunde på forsikringen til borettslaget. Resultatet av runden er at vi fra 1. desember skifter fra Obos Forsikring/Gjensidige til If Forsikring. Byttet sparer borettslaget for ca. 60 000 kroner i året i premie. Alle forsikringssaker vil nå tas direkte mellom borettslaget og If Forsikring i stedet for via Obos Forsikring. Vi tror dette vil spare borettslaget for mye jobb og få fortgang i oppgjør. Alle skader på bygning skal som før meldes til styret.

Forberedelse til generalforsamling

Generalforsamlingen i 2022 blir i april/mai. Generalforsamlingen er andelseiernes mulighet til å påvirke driften av borettslaget samt endringer i vedtekter og husordensregler. Styret vil oppfordre deg som andelseier til å bruke generalforsamlingen hvis du ønsker endringer på noe i borettslaget. Og ta gjerne kontakt dersom du kan tenke deg å bli med i styret.

Vil du organisere noe for borettslaget?

Styret har satt av en pott på 10 000 kr for 2022 til velferdstiltak. Tanken vår er at beboere med gode ideer kan søke om støtte for å gjennomføre tiltak som er til glede for beboerne. Kanskje du vil du plante noe i bakgården, arrangere konsert eller grillfest? Ta kontakt!

Kontakt styret: Vi oppfordrer alle til å benytte e-post i størst mulig grad. styreleder@stolmakergata.no

Vi i styret ønsker alle beboere en riktig fin adventstid!

Hilsen Ola, Bjørn, Lotte, Bjørg, Gunnar, Jon Olav og Runar

Nyheter fra Styret September 2020

Hei alle beboere i Stolmakergata!

Nytt lys i garasjen

Arbeidet med å skifte ut lampene i garasjen er godt i gang og forventes ferdigstilt om kort tid. De nye lampene er med LED-belysning og er sensorstyrt, noe som vil gi langt lavere strømforbruk.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Om kort tid innkalles det til ekstraordinær, digital generalforsamling i forbindelse med salg av garasjeplass (fellesareal) og salg av bruksrett til garasjeplass. Utfyllende informasjon står i selve innkallingen som kommer på e-post og i postkasser til de som ikke har ønsket digital kommunikasjon.

Funn av narkotika på loftet i 9F

Ved rutinemessig inspeksjon på loftene ble det funnet narkotika på loftet i oppgang 9F. Det ble også funnet utstyr for salg. Politiet har vært og hentet narkotikaen og er oppmerksomme på at det foregår salg. Oppbevaring av narkotika på loft/i fellesområder er strafferettslig forbudt og et klart brudd på husreglene. Styret ser svært alvorlig på dette og vil vurdere mulig utkastelse om vi finner ut hvem som står bak.

Vurdering av vinduer og dører

Alle dører og vinduer i borettslaget skal vurderes med tanke på reparasjon og/eller utskifting. Vi har inngått avtale med selskapet VD Montasje, og de starter etter planen arbeidet i uke 41. Vi ber alle beboere om å la VD Montasje få tilgang til leilighetene slik at vi får vurdert alle vinduer og dører. Hvis vi ikke får sett på dine vinduer eller dører kan du ikke nødvendigvis forvente at eventuelle feil blir rettet i etterkant av vurderingen som gjøres nå.

Vibbo – oversikt over andelseiere

Vi ber aller andelseiere om å registrere seg på www.vibbo.no. Dette er Obos sin portal for borettslag og det er her styret henter beboernes e-postadresser. Ligger du på Vibbo med riktig kontaktinfo er du sikret at borettslaget får tak i deg på e-post eller mobil hvis det trengs.

Porten

Gangporten har blitt utsatt for hærverk gjentatte ganger og motoren er helt ødelagt. Styret må finne en alternativ løsning som tilfredsstiller både sikkerhet (at porten ikke åpnes for fort) og at en tåler stor belastning. Når porten blir reparert vil den trolig stå i åpen stilling på dagtid, men holdes stengt kveld og natt.

Sykkelbod

Om et par uker åpner vi det gamle søppelrommet for sykkelparkering. Nye stativer er allerede på plass, nå gjenstår kun rydding av gamle sykler i det tilstøtende rommet før vi åpner det nye.

Nye brannslukningsapparater og batteriskift

Om ca. en måned kommer den årlige brannrunden. I år skal alle borettslagets brannslukningsapparater skiftes ut i tillegg til at det blir skiftet batterier på røykvarslere. Nærmere informasjon kommer når datoene er klare.

Kommende prosjekter

Vi jobber med utvidelse av kameraovervåking til også å omfatte loftene og porten. Murpussen på fasaden i Korsgata, deler av Nedre gate og Nordre gate trenger en oppfrisking. Det er mulig vi må vente til våren, men dette står også på planen.

Tirsdag 29. september er det ingen styrevakt på grunn av høstferie.

Om du har noe på hjertet ta kontakt med oss på e-post styreleder@stolmakergata.no eller kom innom på neste styrevakt tirsdag 6. oktober fra 18:30 til 19:00.

Vi ønsker alle beboere en riktig fin høstferie!

Hilsen alle oss i styret

Nyhetsbrev mars 2020

Kjære beboer.

Vi går nå inn i en utfordrende tid der vi må unngå spredning av koronaviruset og samtidig sørge for at alle har det så bra som mulig i borettslaget vårt. Styret følger med og vil gjøre det vi kan for fellesskapet.

Økt renhold i Stolmakergata borettslag

Fra og med denne lørdagen (14/3) utfører vaskeselskapet nå vask to ganger i uken. I tillegg til det normale renholdet, skal disse overflatene vaskes hver gang:

 • Alle gelendere/håndløpere
 • Alle dørhåndtak på fellesdører
 • Metallramme rundt glasset på alle glassdører inn til oppganger
 • Callinganleggene (ringeapparat og tastatur)
 • Vegger, speil, håndtak og panel i heis

Styret oppfordrer til god håndhygiene og ber om at alle følger de råd som kommer fra myndighetene.

Folkehelseinstituttets oppdateringer er her: fhi.no

Vi ber om at søppel ikke settes utenfor nedkastene. Hygiene er viktig også her.

Trenger du hjelp / Er du i karantene?

De som er i karantene, trenger ofte hjelp til handling eller andre ærender. Har du slikt behov så send en e-post til styreleder@stolmakergata.no så skal vi ta tak i det. Det finnes folk i borettslaget som vil hjelpe!

Ønsker du å stille opp for naboer?

Send en e-post til styreleder@stolmakergata.no om du kan og vil hjelpe naboer som er i karantene og trenger hjelp med innkjøp eller annet. Dette kan jo ramme hvem som helst av oss.

Generalforsamling/ Årsmøte

For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus, så oppfordrer OBOS alle boligselskap (seksjonssameier, borettslag, aksjeselskap, garasjelag etc) å gjennomføre årets ordinære årsmøte digitalt ved hjelp av en årsmøtemodul som OBOS skal lansere i løpet av kort tid. Styret i Stolmakergata kommer ikke til å gjennomføre årsmøte i Grendehuset slik som det er innkalt til. Vi sjekker hva OBOS kommer fram til og kommer tilbake med mer informasjon.

Generelt

Styret følger selvsagt med på det som skjer og skal bidra til å redusere risiko og hjelpe dem som trenger det. Vi kommer til å informere om det skjer endringer eller hvis det blir iverksatt tiltak: – gjennom nyhetsbrev og på hjemmesiden www.stolmakergata.no. Styret vurderer å etablere et system for SMS-varsling.

Vi kommer tilbake til med mer info når det er relevant.

Vennlig hilsen styret v/Bjørn

Nyhetsbrev februar 2020

Generalforsamling 30. april fra kl 18 i Grendehuset

I tråd med vedtektene varsler vi herved dato 30/4 fra 18:00 i Grendehuset. Også i år starter vi med en «åpen post» med anledning til å ta opp forhold som ikke egentlig hører med i en Generalforsamling.

Frist for levering av saker for behandling på årsmøtet er 1. april, – sendes til styreleder@stolmakergata.no eller legges i postkassa i oppgang E. Vi trenger tid for å trykke forslagene i saksdokumentene som skal deles ut i forkant. Disse sakene skal behandles:

 • Godkjenning av årsberetning fra styret
 • Godkjenning av årsregnskap
 • Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
 • Eventuelt valg av revisor
 • Fastsetting av godtgjøring til styret
 • Andre saker som er nevnt i innkallingen (også innkomne saker)

Andelseiere har rett til å møte med forslags, – tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av husstanden/eventuelle leiere har rett til å være til stede og til å uttale seg. Du finner vedtekter mm på stolmakergata.no. Styret ønsker vel møtt.

Støy ved oppussing/boring/pigging

Vi minner igjen om husordensreglene. Det er viktig å varsle støyende arbeid i god tid og å gjennomføre slikt arbeid til minst mulig sjenanse for naboer.

Støy fra vaskemaskin/sentrifuge

Sørg for at alle fire bein på vaskemaskinen er justert helt ned til gulvet og at maskinen står i lodd/water. Vibrasjonslyden ved sentrifugering er høy og vandrer langt i vårt betongbygg. Stadig flere maskiner kan programmeres til å kjøres på nattetid da strøm er/blir billigere. Da blir det viktig at det ikke er vibrasjon – og at sentrifugering kjøres på dagtid.

Hasjrøyking og oppbevaring av narkotika

Det foregår bruk, omsetning og oppbevaring av narkotika i borettslaget igjen. Vi har dialog med vaktselskapet, og vi varsler politiet når vi ser/oppdager at det foregår. Det «nye» er at det foregår også på loftene. Vaktselskapet har innarbeidet loftet i sine besøk. Kameraene i kjelleren skal oppgraderes, og det blir montert kamera på loft og i bakgården i retning port/innkjøringen.

Papir og annet søppel

Dette er åpenbart vanskelig for en del beboere. Ser du at noen gjør noe feil, så si ifra på en hyggelig måte. Gode naboer gir hverandre veiledning. Mye av søppelet er en fornybar ressurs og vi må bidra med sortering. I tillegg er det trist å se at søppel flyter rundt i bakgården vår.

Julenyhetsbrev desember 2019

God Jul til alle beboere!

Styret håper det blir en fin tid for alle beboere og at vi kan gå inn i det nye året og se fram mot stadig lysere tider.

Vi oppfordrer til å ta hensyn til hverandre. Noen viktige forhold å påpeke:

Papir og annet søppel

Julepapir – det vil si innpakningspapir, glanset papir og annet – skal ikke i papirnedkastet – det skal i en av de tre nedkastene for restavfall.

Husk å rive opp pappen som skal i nedkastet for papp – da blir det plass til mer.

Alt restavfall skal i poser – plast i blå poser, matavfall i grønne, annet i hvite/nøytrale.

Ikke sett avfall utenfor nedkastene. Det er bare 350 meter «over dumpa» til Fredensborg gjenbruksstasjon der kan du kaste det som ikke skal kastes her i innkjørselen.

Parkeringsplasser i garasjen

Vi ba beboere om å melde tilbake på e-post hvilken p-plass man disponerer. Det er kjempefint om de av dere som ikke har gjort det, gjør det.

Dere som har motorsykkel, må også varsle.

Elbilplasser

Styret vurderer nå å etablere flere ebilplasser – er du interessert i det, så send en e-post til elbil@stolmakergata.no.

Hjemmesidene – oppe i ny utforming og med oppdatert informasjon.

Styret minner om at det ligger mye info på nettsidene.

Mvh
Styret

Nyhetsbrev Juni 2019

Oppussing av oppgangene

Oppussingen av oppgangene er (stort sett) i rute. Det er avdekket en lekkasje i en av lys/røyksjaktene som må byttes. Dette er en kostnad vi søker dekket via forsikringen. Det er viktig at vi alle retter oss etter de oppslagene som kommer – ikke sette noe ut i gangene, ikke tråkke der vi ikke skal tråkke osv. Følg med på e-post og oppslag på dørene/i oppgangene.

Homenet  – installering pågår

Utrullingen av Homenet er i full gang hos oss. For å få INN nye fiberkabler fra Homenet må de gamle kablene fra GET dras UT.  GET-boksen vil ikke lenger fungere og vanlig TV vil bare fungere hos beboere som har bestilt og fått levert TV-dekoder.

Alle beboere får et nytt, trådløst modem (WiFi-ruter) som kan kobles til PC/Mac, Ipad/Nettbrett og smart-telefonen. Du kan også koble Apple-TV eller Google Chromecast til den nye WiFI-ruteren. Apple-TV og Google Chromecast er små bokser som gjør at du kan strømme blant annet NRK helt gratis, uten å abonnere på TV-pakker. Husk å spørre montøren om brukernavn og passord når den nye WiFi-ruteren blir montert.

Hvis du bestilte TV-pakke FØR 21. mai vil montøren ha med seg TV-dekoder med fjernkontroll som montøren skal montere for deg.

Hvis du har bestilt TV-pakke ETTER 21. mai vil montøren hjelpe deg med montering hvis du har hentet TV-dekoderen på postkontoret.

Hvis du IKKE har mottatt bestilt TV-dekoder når montøren kommer, må du selv montere TV-dekoder. Bruksanvisning følger med i pakken og du kan ringe Homenet eller leverandør av TV-pakken for hjelp (slik du har kunnet kontakte GET til nå).

Hvis du IKKE har bestilt TV-pakke men ønsker dette, kan du se priser på TV-pakkene her: www.homenet.no/stolmakergata

Informasjon om hvilke TV-kanaler som inngår i de ulike TV-pakkene finner du her: homenet.no/rikstvbrosjyre og homenet.no/viasatbrosjyre

Inngangsdører til garasjene fra Korsgata og Nedre gate

Vi har igangsatt et arbeid for å flytte låskassen vekk fra inngangsdørene. Når det foretas graffitti-fjerning, så ødelegges låsmekanismen og det er svært kostbart å reparere. VI må finne en annen løsning. Inntil det er gjort; bruka inngang via garasjedøren.

Elbilplasser, ny runde

Vi har per i dag ingen ledige ladeplasser. Dersom det er noen som har behov for ladestasjon/plass med lading, så meld behovet via e-post til elbil@stolmakergata.no vi kommer til å avvente om det er behov fra Korsgata og Torvbakkgata. Deretter tar vi en prisinnhenting for å sikre at vi har riktig pris på ladestasjoner som passer til behovet.

Oppdatert hjemmeside for borettslaget

Hjemmesiden har vært hacket. Den er derfor oppdatert med et nytt ansikt. Vi kommer til å legge ny/oppdatert informasjon der, og også legge ut referater fra styrets arbeid i løpet av kort tid.

Dyr i borettslaget

Dyrehold skal i hht reglementet meldes til styret. Det er lov med kjæledyr, så det er ikke stort annet styret kan gjøre med det enn å registrere det.

Vi vil likevel oppfordre de av dere som har hund eller katt til å bidra til at det ikke er til sjenanse for dine naboer. Lufting av bør skje ved at hund og katt holdes i bånd og ikke løper løs. Det er fint om også allergikere og vi som er redd for hund/katt kan trives.

Sommer og beredskap

Styrevakta er sommerstengt i perioden 1/7 – 15/8. Posten sjekkes jevnlig, så meld til styreleder@stolmakergata.no  Vaktmester er innom 2-3 dager i uka, og vaktselskapet har sine vanlige rutiner på området og i garasjene. Hvis det skulle skje noe i din leilighet i sommer, så har disse kjennskap til borettslaget.

Elektrikerarbeid:             Abildsø elektriske, telefon 22 76 70 00
Rørlegger:                         Sanitær og varmevakta AS, telefon 977 19 771

Vaktmestergruppen AS kan formidle hjelp (mot betaling) 22 41 71 51 / 919 01 389

Garasjedør:                       22 65 54 50

Nyhetsbrev Januar 2019

Generalforsamlingen blir mandag 23. april

Generalforsamlingen holdes mandag 23. april. Innkalling og skriftlige sakspapirer vil bli sendt ut av styret i første del av april (i tråd med tidsfristen i vedtektene). Styret kommer tilbake med frist for innlevering av saker som beboerne ønsker behandlet.

Husleieøkning på 3 %

Styret har vedtatt en å øke husleien med 3 prosent med virkning fra mars 2018. Husleien har ikke vært regulert siden 2008/2009 (med unntak av for internett via Get). I perioden har vi hatt en generell prisvekst, i tillegg har kommunale avgifter økt vesentlig mer enn prisene for øvrig. Husleieøkningen er vurdert som nødvendig for at borettslaget skal ha økonomisk rom til vedlikehold og ønskede oppgraderinger av bygninger og tekniske anlegg.

Søppelløsningen: Pappesker må kuttes/rives opp!

Det er viktig at all papp kuttes eller rives i mindre deler slik at den sklir lett ned i avfallskassen. Dersom store esker bare brettes sammen og stappes ned (for eksempel pizza-esker), så folder de seg ut og tetter nedkastet. Når papp kuttes/rives blir det også plass til mer.

Ny port og innkjørsel

Det har nå kommet lys i innkjørselen og vi nærmer oss ferdigstillelse. GrøntMiljø kommer til å gjøre det hyggelig med nye trær, busker og stauder når våren kommer og været tillater det. Låsing av port og ringeklokker – se eget punkt.

Arbeidet med nytt calling-/ringeanlegg starter nå

I løpet av denne uka starter firmaet AK Elektro arbeidet med å trekke nye kabler og skifte ut /legge inn nytt ringeanlegg. Dagens nøkkelsystem med brikker til inngangsdører og garasje beholdes, men vi gjeninnfører et kablet ringeanlegg med videofunksjon fra alle inngangsdørene og den nye porten. Når det er etablert og i full funksjon, kobles systemet med varsel på telefonen ut.

Vi gir nærmere informasjon om når arbeidet starter i den enkelte oppgang.

Kjøring i bakgården: Inn- og utflytting

Det er gledelig at kjøreforbudet gjennomgående respekteres. Med den snøsituasjonen vi har for tida, er det lett å se at varmekablene ikke fungerer over alt, det er derfor fint at de ikke ”får juling” av biler som kjører inn.

Styret forstår at det er behov for å kjøre inn til oppgangen når man flytter inn eller ut i borettslaget. Det er derfor laget åpning for det, men kjøretøyet må maksimalt veie 3,5 tonn. Det er en bil av type stor kassevogn, men ikke lastebil.