Nyheter fra Styret September 2020

Hei alle beboere i Stolmakergata!

Nytt lys i garasjen

Arbeidet med å skifte ut lampene i garasjen er godt i gang og forventes ferdigstilt om kort tid. De nye lampene er med LED-belysning og er sensorstyrt, noe som vil gi langt lavere strømforbruk.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Om kort tid innkalles det til ekstraordinær, digital generalforsamling i forbindelse med salg av garasjeplass (fellesareal) og salg av bruksrett til garasjeplass. Utfyllende informasjon står i selve innkallingen som kommer på e-post og i postkasser til de som ikke har ønsket digital kommunikasjon.

Funn av narkotika på loftet i 9F

Ved rutinemessig inspeksjon på loftene ble det funnet narkotika på loftet i oppgang 9F. Det ble også funnet utstyr for salg. Politiet har vært og hentet narkotikaen og er oppmerksomme på at det foregår salg. Oppbevaring av narkotika på loft/i fellesområder er strafferettslig forbudt og et klart brudd på husreglene. Styret ser svært alvorlig på dette og vil vurdere mulig utkastelse om vi finner ut hvem som står bak.

Vurdering av vinduer og dører

Alle dører og vinduer i borettslaget skal vurderes med tanke på reparasjon og/eller utskifting. Vi har inngått avtale med selskapet VD Montasje, og de starter etter planen arbeidet i uke 41. Vi ber alle beboere om å la VD Montasje få tilgang til leilighetene slik at vi får vurdert alle vinduer og dører. Hvis vi ikke får sett på dine vinduer eller dører kan du ikke nødvendigvis forvente at eventuelle feil blir rettet i etterkant av vurderingen som gjøres nå.

Vibbo – oversikt over andelseiere

Vi ber aller andelseiere om å registrere seg på www.vibbo.no. Dette er Obos sin portal for borettslag og det er her styret henter beboernes e-postadresser. Ligger du på Vibbo med riktig kontaktinfo er du sikret at borettslaget får tak i deg på e-post eller mobil hvis det trengs.

Porten

Gangporten har blitt utsatt for hærverk gjentatte ganger og motoren er helt ødelagt. Styret må finne en alternativ løsning som tilfredsstiller både sikkerhet (at porten ikke åpnes for fort) og at en tåler stor belastning. Når porten blir reparert vil den trolig stå i åpen stilling på dagtid, men holdes stengt kveld og natt.

Sykkelbod

Om et par uker åpner vi det gamle søppelrommet for sykkelparkering. Nye stativer er allerede på plass, nå gjenstår kun rydding av gamle sykler i det tilstøtende rommet før vi åpner det nye.

Nye brannslukningsapparater og batteriskift

Om ca. en måned kommer den årlige brannrunden. I år skal alle borettslagets brannslukningsapparater skiftes ut i tillegg til at det blir skiftet batterier på røykvarslere. Nærmere informasjon kommer når datoene er klare.

Kommende prosjekter

Vi jobber med utvidelse av kameraovervåking til også å omfatte loftene og porten. Murpussen på fasaden i Korsgata, deler av Nedre gate og Nordre gate trenger en oppfrisking. Det er mulig vi må vente til våren, men dette står også på planen.

Tirsdag 29. september er det ingen styrevakt på grunn av høstferie.

Om du har noe på hjertet ta kontakt med oss på e-post styreleder@stolmakergata.no eller kom innom på neste styrevakt tirsdag 6. oktober fra 18:30 til 19:00.

Vi ønsker alle beboere en riktig fin høstferie!

Hilsen alle oss i styret

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.